Zgoda na wyjazd na pływalnie do Mławy

Wysłany przez:

Do pobrania: zgoda plywalnia

Treść do przepisania:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka

………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

Na pływalnie w Mławie, 31 stycznia od godz. 9:45 do godz. 14:00

Organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku.

……………………………………………………………………………………. …

(imię i nazwisko opiekuna/rodzica)

0
  Podobne posty
  • No related posts found.

You must be logged in to post a comment.