Turniej Sołectw 2023 – zapisy

Wysłany przez:

Regulamin

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW GMINY LIDZBARK

o Puchar Burmistrza 2023

1. Organizatorami turnieju są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku

oraz Burmistrz Lidzbarka.

2. Drużyna w turnieju może składać się maksymalnie z 10 zawodników.

W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy urodzili się w roku 2007

i starsi. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat w chwili meczu muszą

posiadać pisemne pozwolenie rodziców/opiekunów na uczestnictwo w

rozgrywkach.

3. Każdy uczestnik musi mieszkać na terenie danego sołectwa minimum 2

miesiące przed turniejem. Zawodnicy są zobowiązani posiadać przy sobie

dowód osobisty ...

Czytaj więcej...
0