REGULAMIN HALOWEGO ZAKŁADOWEGO
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA LIDZBARKA 2023

1. Turniej rozegrany zostanie 19 marca 2023r. w Hali Sportowej przy ul. Nowej 10 w Lidzbarku. Zgłoszenia drużyn należy dokonać do 5 marca włącznie. Turniej przeznaczony jest głównie dla zakładów pracy z Gminy Lidzbark, w dalszej kolejności, jeżeli organizator wyrazi zgodę dla stowarzyszeń, grup zawodowych czy zakładów pracy spoza Gminy Lidzbark (w takim wypadku decyduję kolejność zgłoszeń). Wpisowe wynosi: 300zł.

A) kwotę można kierować na konto:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku

ul. Nowa 10, 13-230 Lidzbark

nr konta: 65 8215 0006 2001 0000 0840 0004

tytułem: wpisowe na turniej zakładowy 2023

B) kwotę można kierować do pracowników MOSIR Lidzbark we wcześniej ustalonym terminie


2. Drużyna biorąca udział w turnieju może zgłosić 10 zawodników. Na boisku występuje 5 zawodników (4 + bramkarz).
3. Drużyny reprezentują macierzyste zakłady pracy. Do gry są uprawnieni zawodnicy pełnoletni, będący pracownikami danego zakładu pracy, przedstawiając odpowiedni dokument np. podpisany przez władze firmy/zakładu pracy. Wyjątek mogą stanowić praktykanci zawodowi, po uprzednim podpisaniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych w/w praktykantów. W trakcie turnieju zawodnicy mogą grać tyko w jednej drużynie.
4. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn turniej zostanie rozegrany systemem każdy z każdym, mieszanym, pucharowym lub brazylijskim (do dwóch przegranych).
5. W drużynie reprezentującej zakład pracy mogą grać zawodnicy zrzeszeni w strukturach PZPN na sezon 2022/2023, zaś w drużynie stowarzyszeniowej / grupy zawodowej maksymalnie jeden taki zawodnik.
6. Czas gry ustalony zostanie po zgłoszeniu wszystkich drużyn.
7. Zabroniona jest wszelkiego rodzaju gra wślizgiem z wyjątkiem bramkarza we własnym polu karnym.
8. Sędzia może ukarać zawodnika karą 2 minuty . Jeżeli drużyna grając w osłabieniu straci bramkę , zawodnik ukarany może wejść wcześniej na boisko .
9. W przypadku gdy sędzia wykluczy zawodnika “czerwona kartka” zawodnik ten nie gra do końca meczu, a drużyna ukaranego przez 2 minuty gra w osłabieniu . Po wykluczeniu zawodnika organizatorzy podejmują decyzję o ewentualnym odsunięciu zawodnika od następnych zawodów.

10. O kolejności w grupach w przypadku równej ilości punktów dwóch lub trzech zespołów decyduje w kolejności:
– wynik bezpośredniego spotkania
– lepsza różnica bramek zdobytych do utraconych
– większa ilość bramek zdobytych
– losowanie
W przypadku trzech (więcej) zespołów z równą ilością punktów tworzy się specjalna tabelę dla zainteresowanych drużyn.


11. Jeżeli spotkania fazy pucharowej Turnieju zakończą się remisem , wynik rozstrzygają rzutu karne po 3 dla każdej z drużyn – do tzw. “pierwszego błędu” . Klasyfikacja końcowa turnieju w miejscach 5-8 (przegrani ćwierćfinaliści) uzależniona jest od tego jakie miejsce zajmą wygrani ćwierćfinaliści. Jeżeli w ćwierćfinale drużyna „X” przegra z drużyną „Y” i drużyna „Y” wygra turniej, drużyna „X” zajmie 5 miejsce. Kolejno 1-5, 2-6, 3-7, 4-8.
12.
Zawodnicy grają w Turnieju na własną odpowiedzialność i nie są objęci przez organizatorów dodatkowym ubezpieczeniem NNW. Zobowiązani są do podpisania i dostarczenia organizatorom oświadczenia (załącznik nr 2) dostępnego do pobrania na stronie www.mosirlidzbark.pl w zakładce „Turniej Zakladowy” najpóźniej przed rozpoczęciem Turnieju. W innym wypadku zawodnik nie posiadający oświadczenia nie weźmie udziału w rozgrywkach.
13. W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do Organizatora.