Plik do pobrania i wydruku : regulamin

 

 

REGULAMIN HALOWEGO MIĘDZYZAKŁADOWEGO
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „MOSiR CUP 2020”

 

 1. Turniej rozegrany zostanie 21 marca 2019r (sobota). w Hali Sportowej przy ul. Nowej 10
  w Lidzbarku. Zgłoszenia drużyn należy dokonać do 13 marca włącznie. Turniej przeznaczony jest głównie dla zakładów pracy z Gminy Lidzbark, a w dalszej kolejności dla zakładów pracy spoza Gminy Lidzbark. Wpisowe wynosi: 300zł (150zł na rzecz zbiórki charytatywnej dla Grażyny Witkowskiej z Lidzbarka i 150zł na ręce organizatora).
  2. Drużyna biorąca udział w turnieju może zgłosić 10 zawodników. Na boisku występuje 5 zawodników (4 + bramkarz).
  3. Drużyny reprezentują macierzyste zakłady pracy. Do gry są uprawnieni zawodnicy pełnoletni, będący pracownikami danego zakładu pracy, przedstawiając odpowiedni dokument (np. listę zgłoszeniową – załącznik nr 1) podpisaną przez władze firmy/zakładu pracy. W trakcie turnieju zawodnicy mogą grać tyko w jednej drużynie.
  4. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn turniej zostanie rozegrany systemem każdy z każdym, mieszanym, pucharowym lub brazylijskim (do dwóch przegranych).
  5. W turnieju obowiązują przepisy gry futsalu, a w drużynie mogą grać zawodnicy zrzeszeni w strukturach PZPN na sezon 2019/2020.
  6. Czas gry ustalony zostanie po zgłoszeniu wszystkich drużyn.
  7. Zabroniona jest wszelkiego rodzaju gra wślizgiem z wyjątkiem bramkarza we własnym polu karnym.
  8. Sędzia może ukarać zawodnika karą 2 minut. Jeżeli drużyna grając w osłabieniu straci bramkę, zawodnik ukarany może wejść wcześniej na boisko.
  9. W przypadku, gdy sędzia wykluczy zawodnika “czerwona kartka” zawodnik ten nie gra do końca meczu, a drużyna ukaranego przez 2 minuty gra w osłabieniu. Po wykluczeniu zawodnika organizatorzy podejmują decyzję o ewentualnym odsunięciu zawodnika od następnych zawodów.
 2. O kolejności w grupach w przypadku równej ilości punktów dwóch lub trzech zespołów decyduje w kolejności:
  – wynik bezpośredniego spotkania
  –   lepsza różnica bramek zdobytych do utraconych
  –   większa ilość bramek zdobytych
  –   losowanie
  W przypadku trzech (więcej) zespołów z równą ilością punktów tworzy się specjalna tabelę dla zainteresowanych drużyn.
  11. Jeżeli spotkania fazy pucharowej Turnieju zakończą się remisem, wynik rozstrzygają rzuty karne po 3 dla każdej z drużyn – do tzw. “pierwszego błędu”. Klasyfikacja końcowa turnieju w miejscach 5-8 (przegrani ćwierćfinaliści) uzależniona jest od tego, jakie miejsce zajmą wygrani ćwierćfinaliści. Jeżeli w ćwierćfinale drużyna „X” przegra z drużyną „Y” i drużyna „Y” wygra turniej, drużyna „X” zajmie 5 miejsce. Kolejno 1-5, 2-6, 3-7, 4-8.
  12. Zawodnicy grają w Turnieju na własną odpowiedzialność i nie są objęci przez organizatorów dodatkowym ubezpieczeniem NNW. Zobowiązani są do podpisania i dostarczenia organizatorom oświadczenia (załącznik nr 2) dostępnego do pobrania na stronie www.mosirlidzbark.pl w zakładce „Turniej Zakladowy” najpóźniej przed rozpoczęciem Turnieju. W innym wypadku zawodnik nieposiadający oświadczenia nie weźmie udziału w rozgrywkach.
  13. W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

-= RODO =-

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o wynikających z tego rozporządzenia zasadach obowiązujących w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej i Pucharu Ligi.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest Organizator rozgrywek, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane między innymi, abyś mógł uczestniczyć w rozgrywkach Turnieju Zakładowego. Dane oraz numery telefonów są nam niezbędne w celu stałego kontaktu dotyczącego rozgrywek oraz w przypadku, gdy doznasz urazu lub kontuzji.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie: lekarzowi lub ubezpieczycielowi (tylko w przypadku odszkodowania za uraz) oraz portalowi mosirlidzbark.pl w celu prowadzenia informatycznej obsługi rozgrywek.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz także zgłosić sprzeciw. Wniosek o sprzeciw do przetwarzania danych osobowych można pobrać w siedzibie Organizatora rozgrywek, następnie wypełnić i złożyć w sekretariacie Organizatora. Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić udział w rozgrywkach Turnieju Zakładowego.

 

OŚWIADCZENIE

Informuje, że znam regulamin TURNIEJU ZAKŁADOWEGO MOSIR CUP 2020, który odbędzie się 21 marca 2020r. i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam jestem zdolny do udziału w TURNIEJU, nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w turnieju oraz, że biorę udział na moją odpowiedzialność (podstawa prawna:  Ustawa o sporcie z 25.06.2010 r. Dz.U. 2014 r. poz. 715).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz mojego wizerunku dla potrzeb związanych  z organizacja i promocja imprezy. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.