Turniej Siatkówki !

Wysłany przez:

73015914_948031278989811_45693079631649638_n

R E G U L A M I N

Turniej Siatkówki Plażowej Wakacje z MOSIREM 2020

1.Popularyzacja aktywnego wypoczynku i plażowej piłki siatkowej wśród
mieszkańców naszego miasta.

2.Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku

3.Termin i miejsce: sobota 4 lipca 2020r.  godz. 10:00, boiska do siatkówki
plażowej na plaży miejskiej w Lidzbarku.

4.Uczestnictwo: W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni bez podziału na
płeć i na kategorie wiekowe. Uczestnicy muszą w dniu turnieju lub przed nim dostarczyć oświadczenie o stanie zdrowia natomiast niepełnoletni zgody rodzica/opiekuna prawnego.

5.Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane  wyłącznie przed turniejem od godz. 9:00 na plaży miejskiej.

6.System rozgrywek ustalony zostanie w zależności od ilości startujących.
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami  Polskiego
Związku Piłki Siatkowej.

7.Nagrody: Zdobywcy miejsc I-III otrzymają pamiątkowe puchary.

8.Zasady bezpieczeństwa i dystansu społecznego:

– przez cały czas trwania turnieju należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między osobami, które realizują imprezę oraz w niej uczestniczą,

– należy unikać bezpośredniego kontaktu przy przywitaniu oraz podziękowaniu za wspólną rywalizację,

– przy wejściu na obiekt zawodnicy musza zdezynfekować ręce, ta sama zasad dotyczy osób opuszczających obiekt

– w pobliżu boiska mogą znajdować się jedynie sędziowie oraz osoby rozgrywające mecz,

– zgodnie z zaleceniami Ministra zdrowia wszystkie osoby uczestniczące w turnieju muszą mieć zakryte usta i nos, wymóg ten nie dotyczy zawodników rozgrywających w danej chwili mecz.

9.Uwagi końcowe:

– organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NW), zawodnik jeśli nie posiada takiego
ubezpieczenia w miejscu pracy lub nauki, może się ubezpieczyć we własnym
zakresie. MOSiR posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC),

– organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w czasie turnieju,

– zgłoszenie i udział zawodnika w turnieju oznacza, że zapoznał się
z regulaminem i że go akceptuje.
– w sprawach spornych i nie zawartych w regulaminie decydować będzie
organizator i sędziowie turnieju,

0
  Podobne posty
  • No related posts found.

You must be logged in to post a comment.